• Övergripande mål
 • Fullmäktigemål
 • Nämndsmål
 • Klippans kommuns befolkning ska öka till 19 500 personer år 2026.

  • Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendeutbud.

   • Vi ska framställa minst 3 detaljplaner

    Målvärde
    3
  • Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.

   • Vi ska uppnå minst indexvärdet 76, avseende företagarnas omdöme om vår service vid myndighetsutövning.

    Målvärde
    76
  • Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.

   • Vi ska anordna/deltaga i minst 4 st medborgardialoger inkl. lagstadgade samråd.

    Målvärde
    4
  • Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.

   • Vi ska uppnå minst indexvärdet 76, avseende privatpersoners omdöme om vår service vid myndighetsutövning.

    Målvärde
    76
  • Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.

   • Vid minst tre arbetsplatsträffar under året ska ekonomin behandlas.

    Målvärde
    3