• Övergripande mål
 • Fullmäktigemål
 • Nämndsmål
 • Klippans kommuns befolkning ska öka till 19 500 personer år 2026.

  • Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendeutbud.

   • Antalet bostäder i Klippan skall öka med minst 75 under 2019.

    Målvärde
    60
   • Vi ska ha beredskap för minst  250 bostäder med blandade boendeformer.

    Målvärde
    250
   • Vi ska iordningsställa minst 40 kommunala småtomter.

    Målvärde
  • Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

   • Vi ska etablera minst 5 st nya allmänna laddställen/-stolpar för elbilar.

    Målvärde
    10
  • Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.

   • Vi ska genomföra medborgardialog med minst två medborgarpaneler (samt i övrigt enligt kommande strategi för medborgardialog.)

    Målvärde
    2
  • Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.

   • Indexvärdet för HME-Hållbart medarbetarengagemang skall uppgå till minst 81

    Målvärde
    81
   • Alla medarbetare ska ha ett skriftligt uppdrag.

    Målvärde
    100