KKIK område   Mått Senaste utfall Vänersborg (utfall år) VGR Riket
Barn och unga

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)
Riket (%)
2018
61,62 Riket (%)
2017
60,29 Riket (%)
2016
63,18 VGR medel (%)
2018
59,43 VGR medel (%)
2017
64,89 VGR medel (%)
2016
60,79 Utfall år (%)
2018
15 Utfall år (%)
2017
35 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2018
15%
59,43% 61,62%


Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal
Riket
2018
5,13 Riket
2017
5,12 Riket
2016
5,19 VGR medel
2018
5,18 VGR medel
2017
5,23 VGR medel
2016
5,28 Utfall år
2018
5,86 Utfall år
2017
5,84 Utfall år
2016
5,77 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket
2018
5,86
5,18 5,13

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
Riket
2018
151857,54 Riket
2017
147445,02 Riket
2016
142232,39 VGR medel
2018
152390,15 VGR medel
2017
146114,36 VGR medel
2016
139799,56 Utfall år
2018
139305,27 Utfall år
2017
131571,98 Utfall år
2016
130505,22 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket
2018
139 305,27
152 390,15 151 857,54

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)
Riket (%)
2018
70,84 Riket (%)
2017
73,4 Riket (%)
2016
75,49 VGR Medel (%)
2018
71,11 VGR Medel (%)
2017
75,46 VGR Medel (%)
2016
76,93 Utfall år (%)
2018
76,4 Utfall år (%)
2017
78,3 Utfall år (%)
2016
71,5 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR Medel (%) VGR Medel (%) Riket (%) Riket (%)
2018
76,4%
71,11% 70,84%

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, kommunala skolor, andel (%)
Riket (%)
2018
87,75 Riket (%)
2017
88,3 Riket (%)
2016
89,09 VGR Medel (%)
2018
88,31 VGR Medel (%)
2017
88,3 VGR Medel (%)
2016
88,75 Utfall år (%)
2018
88 Utfall år (%)
2017
85 Utfall år (%)
2016
83,6 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR Medel (%) VGR Medel (%) Riket (%) Riket (%)
2018
88%
88,31% 87,75%


Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,  andel (%)
Riket (%)
2019
81,35 Riket (%)
2018
81,89 Riket (%)
2017
79,39 VGR Medel (%)
2019
82,05 VGR Medel (%)
2018
82,23 VGR Medel (%)
2017
79,71 Utfall år (%)
2019
74,3 Utfall år (%)
2018
73,8 Utfall år (%)
2017
73,8 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR Medel (%) VGR Medel (%) Riket (%) Riket (%)
2019
74,3%
82,05% 81,35%


Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)
Riket (%)
2018
66,73 Riket (%)
2016
69,51 VGR medel
2018
66,71 VGR medel
2016
68,52 Utfall år (%)
2018
81,29 Utfall år (%)
2016
81,63 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel VGR medel Riket (%) Riket (%)
2018
81,29%
66,71 66,73%


Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)
VGR medel (%)
2018
82,35 VGR medel (%)
2016
83,03 Riket (%)
2018
80,94 Riket (%)
2016
83,11 Utfall år (%)
2018
84,84 Utfall år (%)
2016
89,4 Utfall år (%) Utfall år (%) Riket (%) Riket (%) VGR medel (%) VGR medel (%)
2018
84,84%
82,35% 80,94%

Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev
Riket (kr)
2018
113951,39 Riket (kr)
2017
110117,18 Riket (kr)
2016
105895,6 VGR Medel (kr)
2018
112279,14 VGR Medel (kr)
2017
108801 VGR Medel (kr)
2016
104240,41 Utfall år (kr)
2018
111304,92 Utfall år (kr)
2017
104194,6 Utfall år (kr)
2016
104051,5 Utfall år (kr) Utfall år (kr) VGR Medel (kr) VGR Medel (kr) Riket (kr) Riket (kr)
2018
111 304,92kr
112 279,14kr 113 951,39kr

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)
Riket (%)
2018
65,3 Riket (%)
2017
64,12 Riket (%)
2016
64,49 VGR Medel (%)
2018
66,12 VGR Medel (%)
2017
66,9 VGR Medel (%)
2016
64,03 Utfall år (%)
2018
71,94 Utfall år (%)
2017
64,9 Utfall år (%)
2016
73,67 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR Medel (%) VGR Medel (%) Riket (%) Riket (%)
2018
71,94%
66,12% 65,3%

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev
Riket
2018
132687,78 Riket
2017
129278,27 Riket
2016
128339 VGR medel
2018
129375,78 VGR medel
2017
125841,61 VGR medel
2016
124083,33 Utfall år
2018
107822,4 Utfall år
2017
106494,03 Utfall år
2016
106927,12 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket
2018
107 822,4
129 375,78 132 687,78
Stöd och omsorg

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - förbättrad situation, andel (%)
Riket (%)
2018
75,68 Riket (%)
2017
75,7 Riket (%)
2016
75,31 Utfall män (%)
2018
76,6 Utfall män (%)
2017
79,05 Utfall män (%)
2016
74,51 Utfall kvinnor (%)
2018
91,76 Utfall kvinnor (%)
2017
81,9 Utfall kvinnor (%)
2016
87,06 Utfall år (%)
2018
83,52 Utfall år (%)
2017
81,59 Utfall år (%)
2016
80,21 Utfall år (%) Utfall år (%) Utfall kvinnor (%) Utfall kvinnor (%) Utfall män (%) Utfall män (%) Riket (%) Riket (%)
2018
83,52%
71,8% 75,68%


Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)
Riket (%)
2018
79,06 Riket (%)
2017
79,26 Riket (%)
2016
78,35 VGR Medel
2018
77 VGR Medel
2017
77 VGR Medel
2016
76 Utfall år (%)
2018
76 Utfall år (%)
2017
71 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR Medel VGR Medel Riket (%) Riket (%)
2018
76%
77 79,06%

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde
Riket
2018
15,49 Riket
2017
16,47 Riket
2016
16,2 Riket
2015
16,2 VGR medel
2018
14,79 VGR medel
2017
14,07 VGR medel
2016
14,4 VGR medel
2015
15,32 Utfall år
2018
4 Utfall år
2017
13 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket
2018
4
14,79 15,49

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
Riket (kr)
2018
4288,52 VGR Medel (kr)
2018
4285,07 Utfall år (kr)
2018
4788,74 Utfall år (kr) Utfall år (kr) VGR Medel (kr) VGR Medel (kr) Riket (kr) Riket (kr)
2018
4 788,74kr
4 285,07kr 4 288,52kr

Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde
Riket
2019
152,24 Riket
2018
150,08 Riket
2017
139,3 VGR Medel
2019
146 VGR Medel
2018
140 VGR Medel
2017
165,88 Utfall år Utfall år VGR Medel VGR Medel Riket Riket
2019
146 152,24

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng
Riket (%)
2018
83,18 Riket (%)
2017
81,1 Riket (%)
2016
80,32 Riket (%)
2015
82,44 VGR medel
2018
80,01 VGR medel
2017
81,14 VGR medel
2016
80 VGR medel
2015
80 Utfall år (%)
2018
78 Utfall år (%)
2017
78 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel VGR medel Riket (%) Riket (%)
2018
78%
80,01 83,18%

Brukarbedömning  daglig verksamhet LSS  - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)
Riket (%)
2018
74,06 Riket (%)
2017
72,12 VGR Medel (%)
2018
69,71 VGR Medel (%)
2017
71,45 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR Medel (%) VGR Medel (%) Riket (%) Riket (%)
2019

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv
Riket
2018
6720,44 Riket
2017
6473,32 Riket
2016
6210,14 VGR Medel
2018
7044,92 VGR Medel
2017
6814,19 VGR Medel
2016
6514,26 Utfall år
2018
7868,06 Utfall år
2017
7282,6 Utfall år
2016
7133,31 Utfall år Utfall år VGR Medel VGR Medel Riket Riket
2018
7 868,06
7 044,92 6 720,44

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde
Riket
2018
52,51 Riket
2017
57,19 Riket
2016
57,03 VGR medel
2018
50,65 VGR medel
2017
47,27 VGR medel
2016
53,62 Utfall år
2018
17 Utfall år
2017
28 Utfall år
2016
8 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket
2018
17
50,65 52,51


Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde
Riket
2018
15,11 Riket
2017
15,07 Riket
2016
14,91 VGR medel
2018
16 VGR medel
2017
16 VGR medel
2016
16 Utfall år
2018
15 Utfall år
2017
16 Utfall år
2016
14 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket
2018
15
16 15,11

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng
Riket (%)
2018
68,8 VGR medel (%)
2018
67,03 Utfall år (%)
2018
44,62 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2018
44,62%
67,03% 68,8%


Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
Utfall år (%)
2019
85 Utfall år (%)
2018
90 Utfall år (%)
2017
91 Utfall år (%)
2019
85 Utfall år (%)
2018
90 Utfall år (%)
2017
91 Riket (%)
2019
81,53 Riket (%)
2018
82,14 Riket (%)
2017
82,92 VGR medel (%)
2019
83 VGR medel (%)
2018
84 VGR medel (%)
2017
85 Uddevalla (%)
2019
85 Uddevalla (%)
2018
81 Uddevalla (%)
2017
82 Trollhättan (%)
2019
66 Trollhättan (%)
2018
73 Trollhättan (%)
2017
72 Utfall år (%) Utfall år (%) Trollhättan (%) Trollhättan (%) Uddevalla (%) Uddevalla (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2019
85%
83% 81,53%


Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
Utfall år (%)
2019
90 Utfall år (%)
2018
90 Utfall år (%)
2017
93 Utfall år (%)
2019
90 Utfall år (%)
2018
90 Utfall år (%)
2017
93 Riket (%)
2019
90,5 Riket (%)
2018
90,56 Riket (%)
2017
91,64 VGR medel (%)
2019
91 VGR medel (%)
2018
91 VGR medel (%)
2017
92 Uddevalla (%)
2019
91 Uddevalla (%)
2018
91 Uddevalla (%)
2017
92 Trollhättan (%)
2019
89 Trollhättan (%)
2018
88 Trollhättan (%)
2017
85 Utfall år (%) Utfall år (%) Trollhättan (%) Trollhättan (%) Uddevalla (%) Uddevalla (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2019
90%
91% 90,5%

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+
Riket
2018
249531,73 Riket
2017
243985,58 Riket
2016
236969,33 VGR Medel
2018
242104 VGR Medel
2017
237613,69 VGR Medel
2016
232239,92 Utfall år
2018
274606,58 Utfall år
2017
264468,28 Utfall år
2016
256563,05 Utfall år Utfall år VGR Medel VGR Medel Riket Riket
2018
274 606,58
242 104 249 531,73
Samhälle och miljö

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)
Riket (%)
2017
79,01 VGR Medel (%)
2017
75,29 Utfall år (%)
2017
67 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR Medel (%) VGR Medel (%) Riket (%) Riket (%)
2017
67%
75,29% 79,01%


Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)
Riket (%)
2018
53,04 Riket (%)
2017
51,55 VGR medel (%)
2018
55,53 VGR medel (%)
2017
53,45 Utfall år (%)
2017
54 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2017
54%
53,45% 51,55%


Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)
Riket (%)
2017
81,01 Utfall år (%)
2017
70 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR (%) VGR (%) Riket (%) Riket (%)
2017
70%
81,01%

Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka
Riket
2018
55,45 Riket
2017
52,84 Riket
2016
50,45 VGR Medel
2018
53,49 VGR Medel
2017
51,05 VGR Medel
2016
50,88 Utfall år
2018
52 Utfall år
2017
52 Utfall år
2016
52 Utfall år Utfall år VGR Medel VGR Medel Riket Riket
2018
52
53,49 55,45

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)
Riket (%)
2018
36,9 Riket (%)
2017
39,13 Riket (%)
2016
35,01 Utfall män (%)
2018
8,72 Utfall män (%)
2017
8,29 Utfall män (%)
2016
12,44 Utfall kvinnor (%)
2018
9,61 Utfall kvinnor (%)
2017
9,85 Utfall kvinnor (%)
2016
16,89 Utfall år (%)
2018
9,24 Utfall år (%)
2017
9,07 Utfall år (%)
2016
14,23 Utfall år (%) Utfall år (%) Utfall kvinnor (%) Utfall kvinnor (%) Utfall män (%) Utfall män (%) Riket (%) Riket (%)
2018
9,24%
36,11% 36,9%

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)
Riket (%)
2018
47,18 Riket (%)
2017
36,79 Riket (%)
2016
33,63 VGR Medel
2018
48,59 VGR Medel
2017
38,85 VGR Medel
2016
35,26 Utfall år (%)
2018
42,73 Utfall år (%)
2017
36,5 Utfall år (%)
2016
23,87 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR Medel VGR Medel Riket (%) Riket (%)
2018
42,73%
48,59 47,18%


Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)
Riket (%)
2018
36,73 Riket (%)
2017
39,6 Riket (%)
2016
39,21 VGR medel (%)
2018
35,78 VGR medel (%)
2017
38,48 VGR medel (%)
2016
38,8 Utfall år (%)
2018
44 Utfall år (%)
2017
48 Utfall år (%)
2016
49 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2018
44%
35,78% 36,73%

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, %
Riket (%)
2018
37,55 Riket (%)
2017
37,28 Riket (%)
2016
35,74 VGR medel (%)
2018
46,06 VGR medel (%)
2017
44,75 VGR medel (%)
2016
42,86 Utfall år (%)
2018
54,89 Utfall år (%)
2017
52,69 Utfall år (%)
2016
49,4 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2018
54,89%
46,06% 37,55%
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)
Riket (%)
2018
30,35 Riket (%)
2017
29,22 Riket (%)
2016
27,27 VGR Medel (%)
2018
28,13 VGR Medel (%)
2017
26,8 VGR Medel (%)
2016
25,24 Utfall år (%)
2018
27 Utfall år (%)
2017
26 Utfall år (%)
2016
21 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR Medel (%) VGR Medel (%) Riket (%) Riket (%)
2018
27%
28,13% 30,35%


Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
Riket
2018
72,75 Riket
2017
71,25 Riket
2016
71,63 VGR medel
2018
72,78 VGR medel
2017
69,72 VGR medel
2016
70,89 Riket
2018
72,75 Riket
2017
71,25 Riket
2016
71,63 VGR medel
2018
72,78 VGR medel
2017
69,72 VGR medel
2016
70,89 Uddevalla
2018
72,7 Uddevalla
2017
70,54 Uddevalla
2016
72,37 Trollhättan
2018
75,92 Trollhättan
2017
77,55 Trollhättan
2016
78,29 Utfall år
2018
71,5 Utfall år
2017
70,52 Utfall år
2016
75,2 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket Trollhättan Trollhättan Uddevalla Uddevalla
2018
71,5
72,78 72,75