KKIK område   Mått Senaste utfall Vänersborg (utfall år) VGR Riket
KOMMUNENS TILLGÄNGLIGHET


Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)
Riket (%)
2017
86 VGR medel (%)
2017
84,23 Utfall år (%)
2017
76 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2017
76%
84,23% 86%


Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, (%) (-2015)
Riket (%)
2015
93,88 Riket (%)
2014
86,53 VGR medel (%)
2015
95,97 VGR medel (%)
2014
86,79 Utfall år (%)
2014
93 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2014
93%
86,79% 86,53%


Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)
Riket (%)
2017
51,55 VGR medel (%)
2017
53,45 Utfall år (%)
2017
54 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2017
54%
53,45% 51,55%


Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)
Riket (%)
2017
81,01 Utfall år (%)
2017
70 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR (%) VGR (%) Riket (%) Riket (%)
2017
70%
81,01%

Bibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka
Riket
2017
21,23 Riket
2016
16,72 Riket
2015
14,22 VGR medel
2017
20 VGR medel
2016
17 VGR medel
2015
14 Utfall år
2017
14 Utfall år
2016
14 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket
2017
14
20 21,23

Återvinningscentralens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka
Riket
2017
13,24 Riket
2016
12,82 Riket
2015
12,01 VGR medel
2017
11 VGR medel
2016
11 VGR medel
2015
10 Utfall år
2017
12 Utfall år
2016
12 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket
2017
12
11 13,24

Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka
Riket
2017
27,57 Riket
2016
27,23 Riket
2015
26,07 VGR medel
2017
24 VGR medel
2016
25 VGR medel
2015
26 Utfall år
2017
30 Utfall år
2016
32 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket
2017
30
25 27,57

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)
Riket (%)
2017
59,8 Riket (%)
2016
63,37 Riket (%)
2015
64,46 VGR medel (%)
2017
63,95 VGR medel (%)
2016
61,91 VGR medel (%)
2015
67,96 Utfall år (%)
2017
35 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2017
35%
63,95% 59,8%

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde
Riket
2017
29,51 Riket
2016
28,23 Riket
2015
23,3 Riket
2014
20,78 VGR medel
2017
29,38 VGR medel
2016
29,09 VGR medel
2015
23,69 VGR medel
2014
16,8 Utfall år
2017
49 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket
2017
49
29,38 29,51

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde
Riket
2017
56,59 Riket
2016
57,03 Riket
2015
57,17 VGR medel
2017
47,27 VGR medel
2016
53,62 VGR medel
2015
59,87 Utfall år
2017
28 Utfall år
2016
8 Utfall år
2015
14 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket
2017
28
47,27 56,59

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde
Riket
2017
16,4 Riket
2016
16,2 Riket
2015
16,2 Riket
2014
16,04 VGR medel
2017
14,07 VGR medel
2016
14,4 VGR medel
2015
15,32 VGR medel
2014
13,26 Utfall år
2017
13 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket
2017
13
14,07 16,4
TRYGGHETSASPEKTER I KOMMUNEN


Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde
Riket
2017
15,11 Riket
2016
14,92 Riket
2015
14,63 VGR medel
2017
16 VGR medel
2016
16 VGR medel
2015
15 Utfall år
2017
16 Utfall år
2016
14 Utfall år
2015
14 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket
2017
16
16 15,11


Barn per årsarbetare  i förskolan, antal
Riket
2017
5,12 Riket
2016
5,19 Riket
2015
5,28 VGR medel
2017
5,23 VGR medel
2016
5,28 VGR medel
2015
5,43 Utfall år
2017
5,84 Utfall år
2016
5,77 Utfall år
2015
5,92 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket
2017
5,84
5,23 5,12
DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION

Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt
Riket
2017
79,25 Riket
2016
75,83 Riket
2015
79,86 VGR medel
2017
80,77 VGR medel
2016
76,88 VGR medel
2015
82,1 Utfall år
2017
88,54 Utfall år
2016
89,71 Utfall år
2015
89,21 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket
2017
88,54
80,77 79,25

Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)
Riket (%)
2018
83,12 Riket (%)
2014
83,19 VGR medel (%)
2018
83,9 VGR medel (%)
2014
83,9 Utfall år (%)
2018
84,51 Utfall år (%)
2014
84,51 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2018
84,51%
83,9% 83,12%


Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
Riket (%)
2017
57,23 VGR medel (%)
2017
58,46 Utfall år (%)
2017
44 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2017
44%
58,46% 57,23%
KOMMUNENS EFFEKTIVITET

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
Riket
2017
147476,74 Riket
2016
142232,39 Riket
2015
136711,61 VGR medel
2017
146114,37 VGR medel
2016
139799,56 VGR medel
2015
133730,42 Utfall år
2017
131571,98 Utfall år
2016
130505,22 Utfall år
2015
127403,01 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket
2017
131 571,98
146 114,37 147 476,74

Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, andel (%)
Riket (%)
2017
75,91 Riket (%)
2016
77,85 Riket (%)
2015
79,45 VGR medel (%)
2017
76,45 VGR medel (%)
2016
77,48 VGR medel (%)
2015
79,39 Utfall år (%)
2017
74,4 Utfall år (%)
2016
74,1 Utfall år (%)
2015
77,3 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2017
74,4%
76,45% 75,91%

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%)
Riket (%)
2017
69,13 Riket (%)
2016
70,61 Riket (%)
2015
69,79 VGR medel (%)
2017
71,08 VGR medel (%)
2016
71,48 VGR medel (%)
2015
71,21 Utfall år (%)
2017
73,8 Utfall år (%)
2016
71,4 Utfall år (%)
2015
69,7 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2017
73,8%
71,08% 69,13%

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
Riket (%)
2017
83,7 Riket (%)
2016
86,26 Riket (%)
2015
85,25 VGR medel (%)
2017
84,34 VGR medel (%)
2016
86,49 VGR medel (%)
2015
85,48 Utfall år (%)
2017
79,95 Utfall år (%)
2016
84,1 Utfall år (%)
2015
84,78 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2017
79,95%
84,34% 83,7%


Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)
Riket (%)
2016
69,51 VGR medel
2016
68,52 Utfall år (%)
2016
81,63 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel VGR medel Riket (%) Riket (%)
2016
81,63%
68,52 69,51%


Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng
Utfall år
2016
359,28 Utfall år
2015
359,56 Utfall år
2017
481,88 Utfall år
2016
359,28 Utfall år
2015
359,56 Riket
2017
439,59 Riket
2016
382,27 Riket
2015
374,59 VGR medel
2017
432 VGR medel
2016
373 VGR medel
2015
361 Uddevalla
2017
440,01 Uddevalla
2016
396,46 Uddevalla
2015
367,29 Trollhättan
2017
413,48 Trollhättan
2016
366,06 Trollhättan
2015
364,48 Utfall år Utfall år Trollhättan Trollhättan Uddevalla Uddevalla VGR medel VGR medel Riket Riket
2017
481,88
432 439,59

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
Riket (%)
2017
71,72 Riket (%)
2016
71,4 Riket (%)
2015
70,27 VGR medel (%)
2017
73,55 VGR medel (%)
2016
71,64 VGR medel (%)
2015
71,77 Utfall år (%)
2017
72,21 Utfall år (%)
2016
75,5 Utfall år (%)
2015
76,12 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2017
72,21%
73,55% 71,72%

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev
Riket
2017
133288,46 Riket
2016
128339 Riket
2015
122855,97 VGR medel
2017
129082,08 VGR medel
2016
124083,33 VGR medel
2015
118817,56 Utfall år
2017
112736,4 Utfall år
2016
106927,12 Utfall år
2015
107265,11 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket
2017
112 736,4
129 082,08 133 288,46

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng
Riket (%)
2017
68,58 VGR medel (%)
2017
66 Utfall år (%)
2017
52,86 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2017
52,86%
66% 68,58%


Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare
Utfall år
2017
862352,57 Utfall år
2016
812694,6 Utfall år
2015
768895,39 Utfall år
2017
862352,57 Utfall år
2016
812694,6 Utfall år
2015
768895,39 Riket
2017
905742,56 Riket
2016
859943,51 Riket
2015
833643,57 VGR medel
2017
916653 VGR medel
2016
865922 VGR medel
2015
820604 Uddevalla
2017
766794,27 Uddevalla
2016
927649,69 Uddevalla
2015
878721,82 Trollhättan
2017
773381,17 Trollhättan
2016
707222,33 Trollhättan
2015
616718,01 Utfall år Utfall år Trollhättan Trollhättan Uddevalla Uddevalla VGR medel VGR medel Riket Riket
2017
862 352,57
916 653 905 742,56


Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
Utfall år (%)
2017
91 Utfall år (%)
2016
86 Utfall år (%)
2015
85 Utfall år (%)
2017
91 Utfall år (%)
2016
86 Utfall år (%)
2015
85 Riket (%)
2017
82,92 Riket (%)
2016
83,12 Riket (%)
2015
82,93 VGR medel (%)
2017
85 VGR medel (%)
2016
84 VGR medel (%)
2015
85 Uddevalla (%)
2017
82 Uddevalla (%)
2016
83 Uddevalla (%)
2015
78 Trollhättan (%)
2017
72 Trollhättan (%)
2016
68 Trollhättan (%)
2015
72 Utfall år (%) Utfall år (%) Trollhättan (%) Trollhättan (%) Uddevalla (%) Uddevalla (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2017
91%
85% 82,92%

Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng
Riket (%)
2017
64,33 Riket (%)
2016
65,73 Riket (%)
2015
64,94 VGR medel (%)
2017
63,97 VGR medel (%)
2016
64,94 VGR medel (%)
2015
64,72 Utfall år (%)
2017
57,58 Utfall år (%)
2016
63,64 Utfall år (%)
2015
60,61 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2017
57,58%
63,97% 64,33%

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare
Utfall år
2016
224025,55 Utfall år
2015
400908,24 Utfall år
2014
359512,76 Utfall år
2016
224025,55 Utfall år
2015
400908,24 Utfall år
2014
359512,76 Riket
2016
267866,39 Riket
2015
271373,68 Riket
2014
264044,3 VGR medel
2016
286347 VGR medel
2015
299435 VGR medel
2014
288763 Uddevalla
2016
263778,47 Uddevalla
2015
295064,8 Uddevalla
2014
280767,23 Trollhättan
2016
284765,51 Trollhättan
2015
265191,01 Trollhättan
2014
238621,25 Utfall år Utfall år Trollhättan Trollhättan Uddevalla Uddevalla VGR medel VGR medel Riket Riket
2016
224 025,55
286 347 267 866,39


Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
Utfall år (%)
2017
93 Utfall år (%)
2016
92 Utfall år (%)
2015
93 Utfall år (%)
2017
93 Utfall år (%)
2016
92 Utfall år (%)
2015
93 Riket (%)
2017
91,64 Riket (%)
2016
90,95 Riket (%)
2015
90,9 VGR medel (%)
2017
92 VGR medel (%)
2016
92 VGR medel (%)
2015
91 Uddevalla (%)
2017
92 Uddevalla (%)
2016
91 Uddevalla (%)
2015
91 Trollhättan (%)
2017
85 Trollhättan (%)
2016
90 Trollhättan (%)
2015
89 Utfall år (%) Utfall år (%) Trollhättan (%) Trollhättan (%) Uddevalla (%) Uddevalla (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2017
93%
92% 91,64%

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng
Riket (%)
2017
81,04 Riket (%)
2016
80,32 Riket (%)
2015
82,44 Riket (%)
2014
82,15 VGR medel
2017
81,14 VGR medel
2016
80 VGR medel
2015
80 VGR medel
2014
81,33 Utfall år (%)
2017
78 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel VGR medel Riket (%) Riket (%)
2017
78%
81,14 81,04%

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)
Riket (%)
2017
77,99 Riket (%)
2016
77,93 Riket (%)
2015
78,34 VGR medel (%)
2017
77,91 VGR medel (%)
2016
78,94 VGR medel (%)
2015
74,34 Utfall år (%)
2017
68 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2017
68%
77,91% 77,99%
KOMMUNEN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE


Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)
Utfall män (%)
2016
77,99 Utfall män (%)
2015
76,79 Utfall män (%)
2014
75,79 Utfall kvinnor (%)
2016
77,48 Utfall kvinnor (%)
2015
76,26 Utfall kvinnor (%)
2014
75,62 Utfall män (%)
2016
77,99 Utfall män (%)
2015
76,79 Utfall män (%)
2014
75,79 Utfall kvinnor (%)
2016
77,48 Utfall kvinnor (%)
2015
76,26 Utfall kvinnor (%)
2014
75,62 Riket (%)
2016
79,45 Riket (%)
2015
78,89 Riket (%)
2014
78,52 VGR medel (%)
2016
80 VGR medel (%)
2015
80 VGR medel (%)
2014
79 Utfall år (%)
2016
77,74 Utfall år (%)
2015
76,53 Utfall år (%)
2014
75,71 Utfall år (%) Utfall år (%) Utfall kvinnor (%) Utfall kvinnor (%) Utfall män (%) Utfall män (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2016
77,74%
80% 79,45%

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)
Riket (%)
2016
4,2 Riket (%)
2015
4,29 Riket (%)
2014
4,16 VGR medel (%)
2016
4 VGR medel (%)
2015
3,92 VGR medel (%)
2014
3,81 Utfall år (%)
2016
4,93 Utfall år (%)
2015
4,66 Utfall år (%)
2014
4,4 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2016
4,93%
4% 4,2%


Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare
Utfall år
2017
5,24 Utfall år
2016
4,7 Utfall år
2015
4,5 Utfall år
2017
5,24 Utfall år
2016
4,7 Utfall år
2015
4,5 Riket
2017
5,16 Riket
2016
5,37 Riket
2015
4,92 VGR medel
2017
5 VGR medel
2016
5 VGR medel
2015
5 Uddevalla
2017
6 Uddevalla
2016
6 Uddevalla
2015
5 Trollhättan
2017
5 Trollhättan
2016
5 Trollhättan
2015
4 Utfall år Utfall år Trollhättan Trollhättan Uddevalla Uddevalla VGR medel VGR medel Riket Riket
2017
5,24
5 5,16


Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
Riket
2016
71,63 Riket
2015
69,07 Riket
2014
68,43 VGR medel
2016
71 VGR medel
2015
68 VGR medel
2014
65 Vänersborg
2016
75 Vänersborg
2014
68,01 Vänersborg Vänersborg VGR medel VGR medel Riket Riket
2016
71 71,63


Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad
Riket
2017
11,04 Riket
2016
12,05 Riket
2015
11,66 VGR medel
2017
12,27 VGR medel
2016
13,1 VGR medel
2015
12,61 Utfall år
2017
12,72 Utfall år
2016
14,23 Utfall år
2015
13,68 Utfall år Utfall år VGR medel VGR medel Riket Riket
2017
12,72
12,27 11,04


Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)
Riket (%)
2016
39,21 Riket (%)
2015
38,79 Riket (%)
2014
38,86 VGR medel (%)
2016
38,8 VGR medel (%)
2015
38,22 VGR medel (%)
2014
37,37 Utfall år (%)
2016
49 Utfall år (%)
2015
45 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2016
49%
38,8% 39,21%

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, %
Riket (%)
2017
37,28 Riket (%)
2016
35,74 Riket (%)
2015
34,57 VGR medel (%)
2017
44,75 VGR medel (%)
2016
42,86 VGR medel (%)
2015
42,69 Utfall år (%)
2017
52,69 Utfall år (%)
2016
49,4 Utfall år (%)
2015
50,21 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2017
52,69%
44,75% 37,28%


Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
Riket (%)
2017
28,25 Riket (%)
2016
26,3 Riket (%)
2015
24,51 VGR medel (%)
2017
27,2 VGR medel (%)
2016
24,48 VGR medel (%)
2015
21,87 Utfall år (%)
2017
24 Utfall år (%)
2016
21,6 Utfall år (%)
2015
18,9 Utfall år (%) Utfall år (%) VGR medel (%) VGR medel (%) Riket (%) Riket (%)
2017
24%
27,2% 28,25%