Mått Enhet   Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Medel Sämst Bäst
Uppfyllt
Andel som får svar på e-post inom en dag (%)
Andel, % Ned 95 99 94 84 35 100
Uppfyllt
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)
Andel, % Ned 56% 66% 80% 56% 17% 94%
Uppfyllt
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%)
Andel, % Ned 92% 90% 82% 88% 75% 97%
Uppfyllt
Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)
Andel, % Lika 86 86 84
Delvis uppfyllt
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)
Andel, % Upp 35% 34% 40% 13% 68%
Delvis uppfyllt
Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka
Antal Ingen 48 53 0 112
Uppfyllt
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studerat, andel (%)
Andel, % Ingen 44 38 4 100
Uppfyllt
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)
Andel, % Ingen 39 37 0 90
Uppfyllt
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
Total, NKI Ned 71 63 71 46 92
Uppfyllt
Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, %
Ned 51 68 45 2 83
Uppfyllt
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)
Andel, % Ingen 36 29 8 74