Indikator  
Antibiotikaförskrivning

1
1
28
BVC -  MPR-vaccination

12
15
Diabetes - HbA1c

14
16
E-hälsa

31 Ja
Individuell förskrivning av läkemedel

7 Nej
24 Ja
Kroniker

1 Nej
30 Ja
Ledningssystem

31 Ja
Läkarkontinuitet

9
7
14
Sörmlands Hälsoprogram

19
7
5
Telefontillgänglighet