T1 2024 Uppdrag Kommentar T1 2024
.
Öka inkludering genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv inom föreningslivet. KFN

Uppdraget bedöms bli genomförd under året
Enheten kultur och fritid har genomfört en utbildning i statistik- och analysverktyg som är en viktig del för att arbeta med jämställdhetsintegrering. Utifrån en bättre överblick över föreningslivets utmaningar inleds en dialog med föreningslivet samt framtagande av förslag till riktade styrmedel.

.
Främja utveckling av det stadsnära friluftslivet. KFN (KS, TN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året 
En strategi för friluftsliv i Östersunds kommun ska upprättas för att tydliggöra prioriterade utvecklingsområden för friluftslivet kommande fyra år. Planeringsdirektivet som sätter ramarna för vad strategin ska innehålla samt tidsplan för Strategin har upprättats och godkänts av Kultur och fritidsnämnden. En första plan för investeringsbehov år 2024 avseende stadsnära friluftsliv är beslutad av Kultur- och fritidsnämnden och investeringar är påbörjade och kommer att genomföras under året. 

.
Stärk Östersunds profilering som evenemangsstad. KS

Uppdraget bedöms bli genomfört under året. 

Under perioden har flera evenemang genomförts vilket stärker Östersund som evenemangsstad.  Evenemangsstöd har beslutats till nytt evenemang inom e-sport, vilket är en ny typ av evenemang som ytterligare stärker Östersund som evenemangsstad.