T1 2022 Uppdrag. Kommentar T1 2022
.
Utreda och presentera förslag på framtida struktur för kommunens fritidsgårdsverksamhet (KFN)

Uppdraget bedöms bli genomförd under året. 

Utredningen genomförs under våren 2022 och skall vara färdig Juni 2022.