Nämnd T1 2023 Uppdrag Kommentar T1 2023
(Tekniska nämnden) .
Öka kompetensen inom HBTQI för förvaltningens medarbetare.

Utifrån medarbetarundersökning gjord i maj ska resultat analyseras och förslag till aktiviteter tas fram i samarbete med representanter för medarbetarna. 

(Affärsområde Fastighet) .
Säkerställa syftet med lokalresursgruppens ansvar och arbete.

Processrevision avbröts när processutvecklare tjänsten blev vakant. Tveksamt om det tidsmässigt hinns med under året.