Nämnd T2 2023 Uppdrag Kommentar T2 2023
(Tekniska nämnden) .
Utbilda och implementera så att barnkonventionen beaktas i alla politiska beslut.

Social hållbarhet finns med i den kommunövergripande instruktionen kring hur man skriver tjänstemannaskrivelser.