Nämnd T1 2022 Uppdrag. Kommentar T1 2022
(Kultur- och fritidsnämnden) .
Utveckla biblioteksverksamheten för att nå nya användare

Bibliotek

Biblioteksverksamheten har genomfört pop-upverksamhet i socioekonomiskt svaga områden.

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Utveckla arbetet med digital delaktighet

Bibliotek

Biblioteksverksamheten har genomfört aktiviteter under All digital weeks såsom föreläsning om nätbedrägerier, teknikkalas för åldersgruppen 65+ och informationsmöten om källkritik. Biblioteksverksamheten har genomfört 13 tillfällen med Boka en bibliotekarie samt 9 visningar av Legimus. 

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Skapa hållbara driftförutsättningar.

Kultur- och fritidsenheten

Arbetet med kartläggning av driftsförutsättningar och ekonomiska resurser är påbörjad och har kommit relativt långt.

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Anpassa verksamheterna, för att nå fler medborgare.

Kultur- och fritidsenheten

Arbetet pågår. Handlingsplan är påbörjad efter det att Riktlinje kultur beslutades.