Nämnd T3 2022 Uppdrag. Kommentar T3 2022
(Kommunstyrelsen) .
Säkerställ modell och rutiner kopplat till Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Uppdraget har genomförts. Modellen för kommunstyrelsens uppsiktplikt säkerställs via arbetet med Kommunstyrelsesens kontrollplan för uppsikt. Arbetet med kontrollplanen har under 2022 utvecklats och beslut om 2023 års plan planeras att fattas vid Kommunstyrelsen i februari 2023. 

(Tekniska nämnden) .
Utveckla och implementera en metodik som innebär att barnkonventionen beaktas i alla politiska beslut.

Under rubriken konsekvensbeskrivning i tjänstemannaberedningar ska barnkonventionen beaktas i aktuella ärenden.