• Övergripande mål
 • Fullmäktigemål
 • Nämndsmål
 • Klippans kommuns befolkning ökar till 19 500 personer år 2026

  • Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och hög livskvalitet för invånarna

   • Simkunnigheten i årskurs 3 skall uppgå till 95%

    Målvärde
    92
   • Antalet inskrivna elever på musikskolan skall öka med 5%

    Målvärde
    174
   • Utlån av barn och ungdomslitteratur skall öka med 5%

    Målvärde
    20 686
  • Kommunen ska bidra till långsiktigt hållbar utveckling

   • Kulturerbjudande till alla skolklasser åk F-6 med en mångfald i utbudet

    Målvärde
  • Kommunens kunder ska känna delaktighet samt vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande

   • Kännedom om nämndens kulturella aktiviteter skall öka genom att inrätta 16 kulturambassadörer som sprider kunskap i alla ålderssegment.

    Målvärde
    16
  • Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning

   • HME skall öka inom samtliga verksamheter

    Målvärde
    80
  • Kommunens verksamheter ska drivas med rätt kvalitet, största möjliga kundnytta och till lägsta möjliga kostnad

   • Nöjd Medborgarindex Fritid skall uppgå till minst 65

    Målvärde
   • Nöjd Medborgarindex Kultur skall uppgå till minst 65

    Målvärde