• Övergripande mål
 • Fullmäktigemål
 • Nämndsmål
 • Klippans kommuns befolkning ökar till 19 500 personer år 2026

  • Kommunens medborgare/kunder ska känna delaktighet samt vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande

   • Socialnämndens brukare ska vara nöjda med sina biståndsinsatser

    Målvärde
   • Socialnämndens brukare ska ha lätt att komma i kontakt med nämndens medarbetare

    Målvärde
   • Socialnämndens brukare ska uppleva ett gott bemötande i kontakt med nämndens medarbetare

    Målvärde
  • Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning

   • Socialnämndens medarbetare ska kompetensutvecklas

    Målvärde
  • Kommunens verksamheter ska drivas med rätt kvalitet, största möjliga kundnytta och till lägsta möjliga kostnad

   • Socialnämndens verksamheter ska drivas med rätt kvalitet, största möjliga kundnytta och kostnadseffektivitet

    Målvärde
   • Socialnämnden ska ha en budget i balans

    Målvärde
  • Kommunens myndighetsutövning ska vara professionell, likvärdig och transparent

   • Socialnämndens myndighetsutövning ska vara professionell, likvärdig och transparent

    Målvärde
    68