Indikator  
Antibiotikaförskrivning

1 st
29 st
BVC -  MPR-vaccination

1 st
9 st
17 st
Diabetes - HbA1c

13 st
17 st
E-hälsa

1 st Nej
30 st Ja
Individuell förskrivning av läkemedel

3 st Nej
28 st Ja
Kroniker

31 st Ja
Ledningssystem

1 st Nej
30 st Ja
Läkarkontinuitet

13 st
7 st
10 st
Sörmlands Hälsoprogram

23 st
4 st
4 st
Telefontillgänglighet