Långsiktiga nyckeltal   Kommentar 2024
Andelen kariesfria 6-åringar.

Beskrivning
Belyser främst barnhälsovårdens förebyggande arbete.

Beslutad av
1. Regionfullmäktige
Kvarvarande tänder i åldersgruppen 70–79 år.

Beskrivning
Belyser hur väl tandvården kunnat tillgodose tandvårdsbehoven genom livet.

Beslutad av
1. Regionfullmäktige
Personer som fått en undersökning inom vuxentandvården utförd senaste tvåårsperioden.

Beskrivning
Belyser tandvården tillgänglighet.

Beslutad av
1. Regionfullmäktige