Uppdrag 2024 Kommentar 2024
Utveckla arbetet med att säkra kollektivtrafikens intäkter.
Gul

Kollektivtrafiknämnden

Arbete pågår för att installera ny hårdvara, mjukvara och uppkoppling i bussarna för att säkra möjligheten att ta betalt. Arbete för att införa den nya prisstrukturen för ökad enkelhet och en ny resenärsapp är lanserad.