Långsiktiga nyckeltal   Kommentar 2024
Andel av länsinvånarnas vård som konsumeras i primärvården.

Beskrivning
Avser läkarbesök. Belyser vårdens omställning och primärvårdens roll som nav.

Beslutad av
1. Regionfullmäktige
Medicinsk bedömning inom primärvården inom 3 dagar.

Beskrivning
Del av den nationella vårdgarantin.

Beslutad av
1. Regionfullmäktige
Utförda operationer/åtgärder inom 90 dagar.

Beskrivning
Del av den nationella vårdgarantin. Ju högre andel, ju kortare kö.

Beslutad av
1. Regionfullmäktige
Förstabesök inom barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar.

Beskrivning
Del av den förstärkta, nationella vårdgaranting. u högre andel, ju kortare kö.

Beslutad av
1. Regionfullmäktige
Antal vårdtillfällen per 100 000 invånare.

Beskrivning
Belyser vårdens omställning och primärvårdens roll som nav.

Beslutad av
1. Regionfullmäktige
Påverkbar slutenvård vid kronisk sjukdom per 100 000 invånare 65 år och äldre.

Beskrivning
Belyser vårdens omställning och primärvårdens roll som nav. Inkluderar diagnoserna hjärtsvikt, urinvägsinfektion, förmaksflimmer, lunginflammation, KOL, astma, diabetes och kärlkramp.

Beslutad av
1. Regionfullmäktige
Oplanerad återinskrivning i slutenvård inom 30 dagar invånare 65 år och äldre.

Beskrivning
Belyser vårdens omställning och primärvårdens roll som nav.

Beslutad av
1. Regionfullmäktige
Antal SIP (samordnad individuell plan) upprättade i Cosmic LINK.

Beskrivning
Kan just nu inte följas upp.

Beslutad av
1. Regionfullmäktige
Inga tillgängliga data
Andel patienter registrerade i Palliativa registret som haft samtal om vårdens innehåll och riktning (brytpunktssamtal) innan sin död.

Beskrivning
Belyser kvaliteten i den palliativa vården.

Beslutad av
1. Regionfullmäktige
Antal förskrivna antibiotikarecept per 1000 invånare.

Beskrivning
Låg antibiotikaförskrivning är av vikt för att minska resistensutveckling. Nationellt mål är maximalt 250 recept per tusen invånare.

Beslutad av
1. Regionfullmäktige