Långsiktiga nyckeltal   Kommentar 2024
Andel av busstrafiken (fordonskm) som drivs med förnybart drivmedel

Beskrivning
Siffran visar andelen (%) av fordonskilometer som utförts med förnybart drivmedel (El, Etanol, HVO och RME/FAME/Biodisel)

Beslutad av
1. Regionfullmäktige
Antal resor med regionbuss och tåg

Beskrivning
Totalt antal resor med Länstrafiken på buss och med Norrtåg.

Beslutad av
1. Regionfullmäktige
Antal resor med stadstrafiken i Östersund.


Beslutad av
1. Regionfullmäktige
Självfinansieringsgrad

Beskrivning
Diagrammet visar hur stor del av trafikkostnaderna som finansieras av biljettintäkter.

Kollektivtrafik är en del av Region Jämtland Härjedalens förvaltningsorganisation sedan sommaren 2020, därav visas inte självfinansieringsgrad för tidigare år.

Beslutad av
1. Regionfullmäktige
Hälsofrämjandeindex

Beskrivning
Hälsofrämjandeindex mäts via en medarbetarenkät två gånger per år.

Beslutad av
2. Kollektivtrafiknämnden
Kollektivtrafikens marknadsandel totalt i länet

Beskrivning
Avser den totala marknadsandelen där både stadstrafik och regiontrafik inkluderas.

Beslutad av
2. Kollektivtrafiknämnden
Nöjdhet med senaste resa

Beskrivning
Tas fram av Svenska kollektivtrafik genom att ställa frågan: Om du tänker på din senaste resa med bolaget, hur nöjd var du med den?

Siffran avser andelen som gett betyget 4 eller 5 på svarsskalan 1–5.

Beslutad av
2. Kollektivtrafiknämnden
Nöjdhet med senaste färdtjänstresa

Beskrivning
Kundnöjdhetsundersökning i Svensk kollektivtrafiks regi som ställt frågan: Totalt sett, vilket sammanfattande betyg vill du ge för hela resan om du tänker på beställning, upphämtning och avlämning?

Siffran avser andelen som gett betyget 4 eller 5 på svarsskalan 1–5.

Beslutad av
2. Kollektivtrafiknämnden