Uppdrag 2024 Kommentar 2024
Genomföra insatser för att förbättra resenärernas upplevelse av trygghet
Gul

Arbete gällande förarcertifiering pågår och en första utbildning och prov av helt nya förare kommer att ske innan den 15 juni. Avtal med Svensk kollektivtrafik har tecknats och utbildningsmaterial är under framtagande.