Plantype Tittel Sist behandlet i Saksnr. Arkivnr. Planarbeid Utførende enhet Saksbehandler Status Kommentar
Temaplan
Arbeidsgiverstrategi 2016-2022
Bystyret PS 17/29 2016/3453
Revisjon
Personalseksjon Synnøve Tangen ForsinketForsinket Planen ble enstemmig vedtatt i bystyret 26.01.2023.
Kommunikasjonsplan 2022-2026
Bystyret 21/7779 56/22
Revisjon
Kommunedirektørens kontor Ingunn Strand AvsluttetAvsluttet Kommunikasjonsplanen 2022-2026 ble vedtatt i bystyret 16.juni 2022.
Næringsplan 2023 - 2028
22/00403
Ny
Kommunedirektørens kontor Per Inge Storvik PågårPågår Det arbeides fortsatt med planen, og et foreløpig utkast er planlagt presentert i Hovedutvalget for næring og omstilling den 08.03.2023. Vi prøver fortsatt å holde fremdriften for å kunne legge ut planen til høring etter april møtet i Hovedutvalg for næring og omstilling.
Olje- og energiplan 2022-2026
22/00502
Ny
Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund PågårPågår Olje- og energiplanen legges frem for politisk behandling mars 2023
Parkeringspolitisk plan 2017-2025
Hovedutvalget for miljø, samferdsel og tekniske tjenester 2016/2866
Revisjon
Kommunalteknikk Ikke påbegyntIkke påbegynt
Smart plasthåndteringsplan
Bystyret 18/20 20/07359
Ny
Kommunalteknikk Joanne Haigh ForsinketForsinket Planen er oppdatert etter høring og skal behandles politisk i hovedutvalget 30/3 og bystyret 13/4. 
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023
Bystyret 2018/1270
Revisjon
Kommunalteknikk Ikke påbegyntIkke påbegynt