T3 2023 Uppdrag Kommentar T3 2023
Ingen
Förbättra kvinnors förutsättningar för företagande i kommunen. KS
Ingen
Säkerställ ändamålsenlig användning av det kommunala bostadsinnehavet. TN, VoN, SAN, KS
Ingen
Behåll kvalitet och kompetens inom flyktingmottagandet. SAN