T1 2022 Uppdrag. Kommentar T1 2022
.
Gör en översyn av de styrmedel kommunen har så att de i högre grad bidrar till att den geografiska kommunens fossila koldioxidutsläpp minskar (KS)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året

Miljöforum har tagit fram ett förslag till planeringsdirektiv för uppdraget som skickats till område Strategi och Styrning. När det beslutats kommer arbetet att påbörjas.

.
Utred förutsättningar för bildning av naturreservat på Östberget (MSN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året

Inga insatser genomförda i väntan på klargörande av uppdraget från politiken.