Nämnd T1 2022 Uppdrag. Kommentar T1 2022
(Kommunstyrelsen) .
Kommundirektören genomför 10 näringslivsbesök under året.

Uppdraget bedöms bli genomfört under året. Detta är ett löpande arbete under året. Under perioden har tre besök genomförts och ytterligare sex är inplanerade. 

(Kommunstyrelsen) .
Kommundirektören tar, under året, fram mätmetoder för att mäta kommunens näringslivsklimat ur ett jämställdhetsperspektiv

Uppdraget bedöms bli genomfört under året. Denna typ av mätmetod finns ej idag, men kommer att utredas under året.

(Kommunstyrelsen) .
Genomför åtgärder så att Östersunds kommun har Sveriges bästa företagarklimat för kvinnor som är företagare (KS)

Inom uppdraget genomförs flera aktiviteter. Exempelvis sker samverkan med Almi Mitt inom ramen för projektet Qlara. Det finns goda exempel på kvinnliga företagare och samarbete sker med Ung Företagsamhet.