Nämnd T2 2023 Uppdrag Kommentar T2 2023
(Kommunstyrelsen) Ingen
Se över spridning av kommunal verksamhet på landsbygd samt utreda hur mycket av de kommunala investeringarna som går till landsbygd samt vilka del av kommunens landsbygd där behoven av investeringar är störst.