T1 2022 Uppdrag. Kommentar T1 2022
.
Ta fram en långsiktig plan för kommunens förskole- och grundskolstruktur (BUN)

Fullmäktigeberedningen för Skolstruktur lämnade sin slutrapport till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande 2022-04-27, den togs upp i Barn- och utbildningsförvaltningens fackliga samverkansgrupp 2022-04-13. Därefter godkändes den i sin helhet i Kommunstyrelsen 2022-05-10 och tas upp i Kommunfullmäktige 2022-05-24. 

I beslutspunkterna står att ett ytterligare beslut behövs i skolstrukturen för den södra kommundelen:

Fullmäktigeberedningen för Skolstruktur föreslår Kommunfullmäktige att beslut om skolstrukturen i Brunflo södra ska fattas när förstudierna är klara, dock senast december 2022.