T2 2022 Uppdrag. Kommentar T2 2022
.
Utreda och presentera förslag på framtida struktur för kommunens fritidsgårdsverksamhet (KFN)

Uppdraget bedöms bli genomförd under året.

Utredningen är genomförd och presenterad. Offert skall gås igenom för att säkerställa ett fortsatt samarbete där enhetens arbete framgent kopplat till de resultat som framkom skall implementeras.