Nämnd T2 2023 Uppdrag Kommentar T2 2023
(Vård- och omsorgsnämnden) Ingen
Göra en översyn av hur Vård- och omsorgsförvaltningen kan använda kompetensen hos befintliga personalresurser bättre/effektivare
(Tekniska nämnden) Ingen
Utreda och prioritera fler Trygghetsskapande åtgärder i Östersund kommun både utifrån kriminalitet och suicid