Nämnd T1 2022 Uppdrag. Kommentar T1 2022
(Tekniska nämnden) .
Minska matsvinnet inom Måltidsservices uppdrag mot Vård och omsorgsförvaltningen, och på Storsjöbadet.

Måltidsservices mätningar är igång och periodens värde på svinn - 17,4 gram per portion - blir jämförelsevärde för mätningar framöver.

Bad och camping har informerat personalen och inför nya inköpsrutiner.

(Tekniska nämnden) .
Minska förekomst av invasiva arter i parker och natur.

Information och utbildning har genomförts till medarbetare, det finns också information på kommunens hemsida som medborgarna kan ta del av. Några ytterligare insatser kommer att genomföras under sommarmånaderna.

(Tekniska nämnden) .
Minska antalet farliga kemiska produkter

Förvaltningen har ett kemikaliehanteringssystem som hjälper oss att fasa ut farliga kemikalier. Ett stort arbete har gjorts med detta, som bland annat Arbetsmiljöverket berömt. Arbetet fortsätter kontinuerligt.

(Tekniska nämnden) .
Testa miljövänliga metoder som minskar kemikalieanvändningen vid maskintvätt av textilier

Arbetet med tester av tvättresultat med alkaliskt vatten pågår på fyra städobjekt. Övriga verksamheter som tvättar inom förvaltningen gör det med miljömärkta kemikalier.

(Tekniska nämnden) .
Ta fram en avvecklingsplan för en fossilfri fordonsflotta till 2025

En förutsättning för att uppdraget ska kunna genomföras är att dessa investeringar prioriteras.

Idag tankas fordon och maskiner som inte drivs på el eller gas med HVO, och har så gjort i många år.

När det gäller inköp av personbilar följs rutinen för "Inköp och uppföljning av miljöfordon i kommunförvaltningen", där enheterna erbjuds, uppmanas att köpa miljöfordon, i de fallen miljöbil inte köps in beslutas avvikelse av respektive förvaltningschef

(Tekniska nämnden) .
Genomföra en inventering av fossildrivna arbetsmaskiner, snöskotrar och båtar för att nå en fossilbränslefri kommun 2025

Fordonsenheten har ett verksamhetssystem med uppdaterat register för verksamheternas fordon och maskiner. Verksamheterna behöver inventera sina arbetsuppgifter för att göra en bedömning vilka arbetsmaskiner som kan t.ex. ersättas med eldrivna. 

Fastighet har identifierat egenägda arbetsmaskiner (gräsklippare etc). Beslut om dessa ska bytas ut mot eldrivna maskiner, medför i så fall förtida investeringar år 2024.