Nämnd T1 2024 Uppdrag Kommentar T1 2024
(Kommunstyrelsen) .
Under år 2024 presentera ett styrdokument och börja koordinera kommunens arbete om att nå Tillväxtmålet 75 000 invånare år 2040.

Under perioden har arbetet varit inriktad på att ta fram kommunikationsmaterial om varför Östersund behöver tillväxt. Tillväxtkoordinatorerna har även besökt ett antal ledningsgrupper ute i förvaltningarna och informerat om arbetet med färdplanen och haft dialog kring tillväxtfrågor. Det har i april också genomförts en chefsdag med tema tillväxt med kommunens alla chefer.

(Valnämnden) .
Skapa en robust och tillräcklig organisation för administration av allmänna val.

Inför EU-valet har kommunledningsgruppen och andra nyckelfunktioner i förvaltningarna informerats om kommunens demokratiuppdrag vid val. Effekten av detta går att utläsa tidigast efter EU-valets genomförande.