T1 2024 Uppdrag Kommentar T1 2024
.
Stärk det demokratiska systemet. KS

Uppdraget bedöms bli genomfört under året.

Under tertial 1 2024 har Kommunledningsförvaltningen informerat Kommunfullmäktiges presidium om vilka demokratistärkande insatser som görs och erbjudit möjlighet att komma med egna direktiv och uppdrag. 

Kommunfullmäktiges presidium har bjudit in Kommunstyrelsens presidium till ett gemensamt arbetsmöte där kommundirektör och kanslichef deltog. Temat var gemensamt demokratiarbete och hur förtroendevalda kan få fler medborgare involverade. Bland annat diskuterades att ha ett sammanträde med Kommunfullmäktige på hösten och ett på våren kvällstid. 

.
Stärk barn och ungas möjligheter till påverkan och inflytande i kommunen. KS (BUN)

Uppdraget bedöms bli genomfört under året. 

Under perioden har en arbetsgrupp på Kommunledningsförvaltningen bildats och träffats flera gånger. Unga vill gärna vill kunna kontakta kommunen digitalt, främst via sociala medier som Instagram och Snapchat. Unga ska också kunna skicka sms, mejla eller ta kontakt via kommunens hemsida. Utifrån det ser gruppen över ett antal utmaningar och lösningar, bl a:

  • möjligheten att länka ihop sociala medier med kommunens ärendehanteringssystem
  • att kommunen ska ha aktiva konton på Instagram och Snapchat
  • hur man ska nå fram till ungdomarna.