Nämnd T2 2022 Uppdrag. Kommentar T2 2022
(Kultur- och fritidsnämnden) .
Utveckla biblioteksverksamheten för att nå nya användare

Bibliotek

Biblioteksverksamheten har under perioden januari till augusti genomfört 40 PopUp aktiviteter både med den lilla biblioteksbussen samt lådcykeln. Aktiviteter kommer att pågå hela året.

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Utveckla arbetet med digital delaktighet

Bibliotek

Biblioteksverksamheten har genomfört aktiviteter under All digital weeks som nu är avslutad. Under perioden januari till augusti har biblioteksverksamheten haft 36 tillfällen med boka en bibliotekarie för enskilda medborgare samt 11 visningar av Legimus. Aktiviteter kommer att pågå under hela året.

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Skapa hållbara driftförutsättningar.

Kultur- och fritidsenheten

Arbetet med kartläggning av driftsförutsättningar och ekonomiska resurser är påbörjad och har kommit relativt långt. Under hösten fortsätter kartläggning och därefter framtagande av förslag till nämnden.

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Anpassa verksamheterna, för att nå fler medborgare.

Kultur- och fritidsenheten

Arbetet pågår. Handlingsplan är påbörjad efter det att Riktlinje kultur beslutades.