Nämnd T3 2021 Uppdrag. Kommentar T3 2021
(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska inom 5 arbetsdagar erbjuda information om arbetsmarknadsinsats för de som ansöker om försörjningsstöd och är i behov av sysselsättning, arbete eller studier

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen erbjuder, genom Kartläggningsteamet information inom fem arbetsdagar från det att en person ansöker om försörjningsstöd.