Nämnd T3 2021 Uppdrag. Kommentar T3 2021
(Tekniska nämnden) .
Utveckla och implementera en metodik som innebär att barnkonventionen beaktas i alla politiska beslut.

En barnrättskordinator har utbildats under 2021. På grund av pandemin har arbetet försenats. Arbetet med implementering på förvaltningen kommer att pågå under 2022. En grundutbildning för alla medarbetare ska genomföras under 2022.