Nämnd T3 2022 Uppdrag. Kommentar T3 2022
(Kommunstyrelsen) .
Kommundirektören genomför 10 näringslivsbesök under året.

Antalet besök är genomförda i enlighet med målsättningen.

(Kommunstyrelsen) .
Kommundirektören tar, under året, fram mätmetoder för att mäta kommunens näringslivsklimat ur ett jämställdhetsperspektiv

Området behöver arbeta mer med detta uppdrag under 2023. Området har dock erhållit Svenskt Näringslivs näringslivsundersökning uppdelad på kön. Resultatet ska följas upp och möjligtvis kompletteras med andra/ytterligare mätmetoder 2023.

(Kommunstyrelsen) .
Genomför åtgärder så att Östersunds kommun har Sveriges bästa företagarklimat för kvinnor som är företagare (KS)

Flera aktiviteter har under året genomförts i enlighet med uppdraget. Bl.a. har samverkan skett med Almi Mitt i projektet Qlara. En föreläsningsserie har också genomförts på Verket i Östersund med mycket bra uppslutning från såväl offentlig som privat näringsverksamhet. Vidare har flertalet artiklar publicerats och marknadsfört med goda exempel på kvinnliga företagare.