T3 2022 Uppdrag. Kommentar T3 2022
.
Ta fram en långsiktig plan för kommunens förskole- och grundskolstruktur (BUN)

Uppdraget är genomfört under året.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 24 maj 2022 (§117) att fastställa "Slutrapport fullmäktigeberedningens skolstruktur 2022-04-13". 

I beslutet fastslogs också att skolstrukturen för Brunflo södra ska fattas när förstudierna för området är klara, dock senast juni 2023.