T3 2022 Uppdrag. Kommentar T3 2022
.
Utreda och presentera förslag på framtida struktur för kommunens fritidsgårdsverksamhet (KFN)

Uppdraget är genomfört under året.

Utredning är färdigställd under året, samarbetsavtal har tecknats med företaget som genomförde utredningen för att löpande under 2023 implementera slutsatserna och starta upp det som skall förändras.